Uitvaartzorg (kosten en verzekering)

Financieel

Een uitvaart brengt kosten met zich mee. Er zijn veel factoren van invloed op de kosten en de prijs is sterk afhankelijk van wat u wilt. Zo speelt een rol of u een begrafenis of crematie wenst, of er een koffietafel is of niet, maar ook regionale verschillen zijn van invloed op wat u uiteindelijk kwijt bent. Elke keuze heeft financiële consequenties, waarin ook kan meespelen of u een uitvaartverzekering heeft en zo ja, wat voor een. U kunt hoe dan ook, met of zonder verzekering, altijd terecht bij ons.
Wij informeren u graag over de verschillende mogelijkheden en daaraan verbonden kosten. De uiteindelijke uitvaartkosten zijn uiteraard sterk afhankelijk van de wensen die u wilt realiseren en het is goed te weten dat u deze kunt beïnvloeden door voor alternatieven te kiezen.

Verzekerd of niet

Er zijn veel partijen die u de mogelijkheid bieden u te verzekeren voor de kosten van een uitvaart. Wij onderkennen het belang van de consument om een passende voorziening te treffen. Een uitvaartverzekering kan interessant zijn om de kosten te dekken.
Als u verzekerd bent betekent dat echter niet dat u vastzit aan een uitvaartverzorger die is verbonden aan een bepaalde maatschappij. U kunt altijd terecht bij Beenakkers Uitvaartbegeleiding & Uitvaartverzorging, of u nu een kapitaal- of naturaverzekering hebt, verzekerd bent bij Monuta, Ardanta, Dela, DLE, EABN, LifeTri of een andere maatschappij, of helemaal geen verzekering hebt.
Een juiste uitvoering van de persoonlijke wensen van de overledene, de wensen van de nabestaanden en de regionale gebruiken en tradities zijn hierbij erg belangrijk.
LifeTri biedt aanvullende mogelijkheden voor verzekerden uit de regio Oosterhout. 

Kosten

Een uitvaart is zo goedkoop of duur als u zelf wilt. Bij Beenakkers Uitvaartbegeleiding & Uitvaartverzorging realiseren we ons goed dat u het beste en mooiste wilt voor uw dierbare. Wij vinden het belangrijk om alle mogelijkheden en alternatieven met u te bespreken, zodat u in alle rust de juiste keuze kunt maken, die past bij het beschikbare budget. Transparantie, eerlijke uitleg en duidelijkheid over de mogelijkheden en kosten vinden wij heel belangrijk.
Om u een idee te geven willen we graag een aantal mogelijkheden schetsen.