Uitvaartzorg (kosten en verzekering)

Wat kost een begrafenis of crematie?

Een begrafenis of crematie brengt kosten met zich mee. Hoeveel is op voorhand niet eenvoudig aan te geven. Elke keuze heeft financiële consequenties. Wij informeren u en geven u graag inzicht over de prijzen van de verschillende keuzemogelijkheden. Overleg kan uw beeld aanscherpen en daarin kunnen wij u de mogelijkheden aanreiken om de benodigde voorzieningen te treffen.

De uiteindelijke uitvaartkosten zijn uiteraard sterk afhankelijk van de wensen die u wilt realiseren en het is goed te weten dat u deze kunt beïnvloeden door voor alternatieven te kiezen.
Globaal kost een crematie of begrafenis tussen 4.500 en 8.000 euro. In dit bedrag is alles inbegrepen behalve een monument en bepaalde vormen van asbestemming.

Nuvema Uitvaartverzekeringen “prima keus”

Bij Beenakkers Uitvaartbegeleiding en Uitvaartverzorging streven we er naar om elke uitvaart zo goed mogelijk uit te voeren. Een juiste uitvoering van de persoonlijke wensen van de overledene, de wensen van de nabestaanden en de regionale gebruiken en tradities zijn hierbij erg belangrijk.

De uitvaartkosten worden voornamelijk bepaald door de wensen maar ook door het lokale prijsniveau. Een uitvaart in Brabant verloopt en kost nu eenmaal niet hetzelfde als in Groningen.

Wij onderkennen het belang dat de consument heeft om een passende voorziening te treffen. Een uitvaartverzekering kan daarom interessant zijn om de kosten te dekken.

Om deze doelstelling te bereiken geeft Beenakkers Uitvaartbegeleiding en Uitvaartverzorging jaarlijks de lokale prijzen van de regio Oosterhout door aan uitvaartverzekeraar Nuvema.
Voor mensen uit de regio Oosterhout worden de uitvaartverzekeringen dan ook gebaseerd op deze prijzen die aansluit bij de persoonlijke wensen en de lokale kosten.

Premie berekenen

Net als bij vele andere partijen kunt u op internet, de premie van een uitvaartverzekering berekenen. De Consumentenbond adviseerde in haar gids van januari 2012 te letten op zaken als de looptijd, soort verzekering, keuzevrijheid van uitvaartverzorger en de te betalen premie.

De natura uitvaartverzekering van Nuvema Uitvaartverzekeringen noemde ze hierbij “een prima keus”.